Home

Genealogische en/of historische dataclusters:

netwerken van personen

DOEL

De opzet van deze webpagina is het gratis aanbieden van bewerkte bestanden die genealogen of eventueel historici van pas kunnen komen bij hun opzoekingen.

De inhoud is enerzijds een weergave van mijn opzoekingen voor mijn eigen kwartierstaat. De bewerkingen van de bestanden van verschillende voornamelijk Limburgse gemeenten kaderen hierin. De geografische cluster concentreert zich rond Maasmechelen en loopt door tot Hees (Bilzen) en Vlijtingen (Riemst), maar dijt ook verder uit. De focus ligt op de 18de en de 19de eeuw. Anderzijds weerspiegelen de bewerkte themabestanden mijn interesses in voornamelijk gerechtelijke bronnen, pauperisme en gezondheid. Deze thematische bestanden bevatten een concentratie aan personen die buiten hun normale context op de voorgrond treden. Geografisch gezien is de herkomst van de gevonden personen heel divers.

Kies in het menu het item ‘bestanden’ om bewerkingen te raadplegen of te downloaden. De bedoeling is op termijn een cluster of een netwerk van bronbewerkingen binnen bepaalde thema’s en bepaalde regio’s te bewerkstellingen. Hoewel deze site opgezet is voor genealogen, focus ik me niet op de burgerlijke stand of parochieregisters, maar eerder op minder gekende of minder geraadpleegde bronnen.

Elk bestand gaat gepaard met een korte inleiding en een verwijzing naar de bron (archiefbewaarplaats, archief, inventarisnummer). Zo kan je zelf de bron controleren vooraleer je gegevens overneemt.  

Mijn bewerkingen van enkele bronnen voor Vlaams-Brabant kan je gratis raadplegen via de website van Familiekunde Vlaanderen – Regio Leuven via de volgende link: http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/pub-digitaal.htm

Om artikels tot 2019 van Brabant Cronikel (tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen – Regio Leuven) te lezen, kan je terecht op http://brabantcronikel.blogspot.com/.