Blog

Aankondigingen, nieuwtjes en gedachtesteentjes in mozaïek

Crime Fleur: Gevangenen uit Belgisch-Limburg te Vilvoorde opgesloten tussen 1801 en 1827.


Ik heb naar aanleiding van een pertinente vraag van Eric Weyns (waarvoor dank) een paragraaf op het einde van de inleiding toegevoegd. Het doel van een deel van de inleiding was om de databank van het Rijksarchief te leren gebruiken voor wat betreft de gevangenen die in Vilvoorde opgesloten zaten, onafhankelijk indien ze uit Limburg kwamen of van elders. Ik hoop dat aan de hand van extra screenshots en voorbeelden dat nu duidelijker is. Ik heb ook een hinderlijke fout in het geïllustreerde voorbeeld verbeterd. Ik wreef het Rijksarchief een nummeringsfout in hun inventaris aan, maar maakte zelf ook een gelijkaardige fout in nummering bij datzelfde voorbeeld. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.

Staat der behoeftige personen in Bilzen anno 1826

Het overzicht van behoeftige gezinnen is een poging om een beetje sociale stratificatie toe te voegen aan de personen uit het bevolkingsoverzicht van drie jaar later in 1830. Eenmaal je weet dat je voorouders hulpbehoevend waren, ga je misschien sneller op zoek naar andere secundaire bronnen die specifiek toegespitst zijn op de minder bedeelden van de maatschappij en krijg je een beter inzicht via elke extra morzel informatie. Vergeet ook niet dat er vrij dichtbij te Rekem in die tijd een bedelaarsgesticht gevestigd was. Wie weet dat enkelen van die Bilzenaars nadien van de regen in Bilzen in de drop te Rekem geraakten.

Kenneth Booten, 8 maart 2021

De bevolking van Bilzen en gehuchten op 1 januari 1830

Een bewerking van de Bilzerse bevolkingstelling die eind 1829 uitgevoerd werd, is nu ook beschikbaar via het submenu ‘bestanden’. Op termijn (deze maand nog of in april) publiceer ik uit dezelfde periode nog de cijnsgerechtigde kiezers van Bilzen (oktober 1830) en de bedelingen van het Bureau van Weldadigheid ten aanzien van de armere Bilzenaars (anno 1826) om de Bilzenaars uit die periode nog iets beter te kunnen inkleuren.

Kenneth Booten, 8 maart 2021

Vredegerecht Bilzen: tweede versie

Bij het intoetsen van de bevolkingstelling van 1829 van Bilzen, viel het me als niet-Bilzenaar op dat de familienaam Stulens te Bilzen en omgeving voorkomt, maar geen familienaam Stalens. Bij de eerdere lezing van de akten van het vredegerecht van Bilzen had ik die familienaam systematisch verkeerdelijk als Stalens genoteerd. Ik heb de akten van het vredegerecht opnieuw bekeken en de aanpassing doorgevoerd. Je zal dus geen familie Stalens meer vinden in het bestand, maar wel Stulens.

Kenneth Booten, 8 maart 2021

Vredegerecht Bilzen: een uitgebreid repertorium van de oudst bewaarde akten

Bij de overkoepelende bestanden is er nieuw bestand beschikbaar. De oudst bewaarde minuten van akten van het vredegerecht zijn nu gemakkelijk op te sporen met het repertorium. Er waren van de akten van 1804 (1805) en van die van 1810 tot medio 1816 geen repertoria bewaard. Elkeen moest die manueel blad per blad doornemen in de hoop nuttige zaken tegen te komen. Dat is bij deze verholpen.

Voor genealogen zijn het voornamelijk de akten van bekendheid of verklaringen over geboorten en sterften die niet in de burgerlijke stand waren ingeschreven en de familieraden ter aanduiding van voogden die nuttig zullen blijken om familierelaties samen te stellen of verloren gewaande personen te kunnen plaatsen.

Kenneth Booten, 22 februari 2021

Erfenisaangiften 1818-1830

Dit weekend kan u genieten van een nieuwe cluster aan bestanden, namelijk de erfenisaangiften van de gemeenten Bassenge (Bitsingen), Eben-Emael, Kanne, Lanaye (Ternaaien), Roclenge (Rukkelingen-aan-de-Jeker), Rosmeer, Val-Meer, Vroenhoven, Wonck en Zichen-Zussen-Bolder in de periode 1818 tot 1830. Al deze gemeenten behoorden samen met Vlijtingen tot het registratiekantoor van Maastricht tot 1830.

Elk bestand zal gepaard gaan met zowel een korte algemene inleiding als met enkele specifieke opmerkingen die bij de bewerking van de gemeenten boven zijn komen drijven. Tenslotte wordt de cluster afgesloten met een overkoepelend bestand, zodat iemand ook het geheel in een oogopslag kan overzien en doorzoeken.

Hou de site dus in de gaten de komende dagen.

N.B.: Het nieuwe webadres is gewijzigd in kennethbooten.com

Kenneth Booten, 7 januari 2021

%d bloggers liken dit: