Blog

Aankondigingen, nieuwtjes en gedachtesteentjes in mozaïek

Bestanden in 2022

De doelstelling in 2022 zal zijn om nog een resem volkstellingen te bewerken, alsook samenvattingen van gichtregisters en notariaatsarchief. De te bewerken thematische bestanden liggen voorlopig nog in de schuif voor een latere periode.

Het belangrijkste te updaten bestand betreft het overzicht van Limburgse notarisakten waarmee ik begonnen was eind 2020 bij de lancering van deze webpagina. De Mormonen hadden me in snelheid gepakt wat betreft digitalisering van hun microfilms. Er zijn in 2021 massa’s akten van notarissen uit Belgisch-Limburg van het Ancien Regime en in mindere mate van de Franse periode online beschikbaar gesteld. Ik hoop in de mate van het mogelijke tegen september 2022 ten laatste dit oude bestand te updaten.

Aanpassingen en nieuw bestand

De geïndexeerde akten en links naar de akten van notaris Henricus Janssens te Rekem tussen 1741 en 1763 zijn opgeladen, alsook een licht aangepaste versie van de eerder opgeladen bewerking van notaris Hermanus Booten van Mechelen-aan-de-Maas. Door voortschrijdend inzicht pas ik nu en dan afgewerkte bestanden opnieuw aan met inhoudelijke verbeteringen of aanpassingen in opmaak. In de bewerking van notaris Hermanus Booten zijn bv. 90% van de haakjes zoals in Jo(ann)es of we(duw)e weggelaten en zijn varianten van namen meer in voetnoten geplaatst om de leesbaarheid en zoekmogelijkheden te optimaliseren. Dat betekent dat je best geen rechtstreekse links naar gepubliceerde bestanden op je computer bewaart, vermits je in dat geval een oud bestand bekijkt, terwijl ik intussen een betere versie opgeladen heb. Voor de gichtregisters van Hees heb ik dat enkele weken geleden ook gedaan.

Volkstellingen allerlei

De komende weken voeg ik enkele bewerkingen van voornamelijk tellingen uit 1796 toe, hoewel voor enkele plaatsen het vroegere of latere tellingen zullen betreffen. Vandaag geven we de aftrap met een telling uit 1806 van de inwoners te Kanne en een verzamelbestand met tellingen van de bevolking van Lanklaar voor 1793, 1796 en 1830. Het bestand van Kanne is verrijkt met een index op familienamen. Voor de verzamelde tellingen van Lanklaar kan je met de toetsencombinatie CTRL+F gemakkelijk op familienaam zoeken. Kenneth Booten, 18 december 2021

Crime Fleur: Gevangenen uit Belgisch-Limburg te Vilvoorde opgesloten tussen 1801 en 1827.


Ik heb naar aanleiding van een pertinente vraag van Eric Weyns (waarvoor dank) een paragraaf op het einde van de inleiding toegevoegd. Het doel van een deel van de inleiding was om de databank van het Rijksarchief te leren gebruiken voor wat betreft de gevangenen die in Vilvoorde opgesloten zaten, onafhankelijk indien ze uit Limburg kwamen of van elders. Ik hoop dat aan de hand van extra screenshots en voorbeelden dat nu duidelijker is. Ik heb ook een hinderlijke fout in het geïllustreerde voorbeeld verbeterd. Ik wreef het Rijksarchief een nummeringsfout in hun inventaris aan, maar maakte zelf ook een gelijkaardige fout in nummering bij datzelfde voorbeeld. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.

Staat der behoeftige personen in Bilzen anno 1826

Het overzicht van behoeftige gezinnen is een poging om een beetje sociale stratificatie toe te voegen aan de personen uit het bevolkingsoverzicht van drie jaar later in 1830. Eenmaal je weet dat je voorouders hulpbehoevend waren, ga je misschien sneller op zoek naar andere secundaire bronnen die specifiek toegespitst zijn op de minder bedeelden van de maatschappij en krijg je een beter inzicht via elke extra morzel informatie. Vergeet ook niet dat er vrij dichtbij te Rekem in die tijd een bedelaarsgesticht gevestigd was. Wie weet dat enkelen van die Bilzenaars nadien van de regen in Bilzen in de drop te Rekem geraakten.

Kenneth Booten, 8 maart 2021

De bevolking van Bilzen en gehuchten op 1 januari 1830

Een bewerking van de Bilzerse bevolkingstelling die eind 1829 uitgevoerd werd, is nu ook beschikbaar via het submenu ‘bestanden’. Op termijn (deze maand nog of in april) publiceer ik uit dezelfde periode nog de cijnsgerechtigde kiezers van Bilzen (oktober 1830) en de bedelingen van het Bureau van Weldadigheid ten aanzien van de armere Bilzenaars (anno 1826) om de Bilzenaars uit die periode nog iets beter te kunnen inkleuren.

Kenneth Booten, 8 maart 2021

Vredegerecht Bilzen: tweede versie

Bij het intoetsen van de bevolkingstelling van 1829 van Bilzen, viel het me als niet-Bilzenaar op dat de familienaam Stulens te Bilzen en omgeving voorkomt, maar geen familienaam Stalens. Bij de eerdere lezing van de akten van het vredegerecht van Bilzen had ik die familienaam systematisch verkeerdelijk als Stalens genoteerd. Ik heb de akten van het vredegerecht opnieuw bekeken en de aanpassing doorgevoerd. Je zal dus geen familie Stalens meer vinden in het bestand, maar wel Stulens.

Kenneth Booten, 8 maart 2021

Vredegerecht Bilzen: een uitgebreid repertorium van de oudst bewaarde akten

Bij de overkoepelende bestanden is er nieuw bestand beschikbaar. De oudst bewaarde minuten van akten van het vredegerecht zijn nu gemakkelijk op te sporen met het repertorium. Er waren van de akten van 1804 (1805) en van die van 1810 tot medio 1816 geen repertoria bewaard. Elkeen moest die manueel blad per blad doornemen in de hoop nuttige zaken tegen te komen. Dat is bij deze verholpen.

Voor genealogen zijn het voornamelijk de akten van bekendheid of verklaringen over geboorten en sterften die niet in de burgerlijke stand waren ingeschreven en de familieraden ter aanduiding van voogden die nuttig zullen blijken om familierelaties samen te stellen of verloren gewaande personen te kunnen plaatsen.

Kenneth Booten, 22 februari 2021

Erfenisaangiften 1818-1830

Dit weekend kan u genieten van een nieuwe cluster aan bestanden, namelijk de erfenisaangiften van de gemeenten Bassenge (Bitsingen), Eben-Emael, Kanne, Lanaye (Ternaaien), Roclenge (Rukkelingen-aan-de-Jeker), Rosmeer, Val-Meer, Vroenhoven, Wonck en Zichen-Zussen-Bolder in de periode 1818 tot 1830. Al deze gemeenten behoorden samen met Vlijtingen tot het registratiekantoor van Maastricht tot 1830.

Elk bestand zal gepaard gaan met zowel een korte algemene inleiding als met enkele specifieke opmerkingen die bij de bewerking van de gemeenten boven zijn komen drijven. Tenslotte wordt de cluster afgesloten met een overkoepelend bestand, zodat iemand ook het geheel in een oogopslag kan overzien en doorzoeken.

Hou de site dus in de gaten de komende dagen.

N.B.: Het nieuwe webadres is gewijzigd in kennethbooten.com

Kenneth Booten, 7 januari 2021

%d bloggers liken dit: